Ett hopp om framtiden

 
 
Låt inga barn få uppleva missbruk,
Tyvärr dog barnens pappa…..
Spriten tog hans liv !
 
Stadsmissionen arbetar
-vi hjälper människor att hjälpa sig själva
Vi behöver din gåva för att ge stöd,
både ungdomar och vuxna
 
Jag stöder Stadsmissionen i Västerås