På upptäcktsfärd efter fornlämningar

 

 
En lördagsvandring som tar oss tillbaka i tiden.
 
 
Första stoppet i skogen –   här har varit en boplats med jordbruk- vi ser diken i skogen… 
Här bodde en ensam kvinna med sina barn. – stenarna berättar att det varit en eldstad
 Ena sidan av vägen ner mot sjön
Och på andra sidan skogsvägen ser vi brandskogen
 

 
 
– Det sägs att ”Kolmilan gråter” om man inte kommer och hälsar på…
Vi går in 700 m i brandskogen och gör ett besök.
Kolbotten och ruiner av kolarkojan
Spännande att bli guidad av arkolog Anna 
 
En fin dag vid Öjesjöbrännan.

Stålskelett

 
 

 
 
 
På söndagen 3 augusti hittade man mig och det enda som då återstod var mitt stålskelett
Jag kommer nu att stå här tills tidens tand brutit ner mig till atomer och molekyler av de grundämnen jag består av, för att sedan ingå i det eviga kretsloppet.
 
Sveaskogs skylt står för alla ord i Ekoparken Öjesjöbrännan